Zaključek tečaja za vodje skupin

Gasilska zveza Vipava je v mesecu decembru 2014 začela s tečajem za vodje skupin, na katerega se je iz PGD Vipava, PGD Podnanos in PGD Vrhpolje prijavilo 30 tečajnikov, od tega štiri ženske kandidatke.

Tečaj je v celoti obsegal 56 ur, od tega je bilo 41 ur nabiranja teoretičnega znanja, 15 ur pa smo posvetili praktičnemu delu. Cilj tovrstnega usposabljanja je gasilca usposobiti za izvajanje nalog vodenja skupine. Tečajniki se seznanijo z osnovami zakonodaje s področja požarnega varstva, gasilstva in z normativnimi akti gasilske organizacije. Tečajniki v procesu usposabljanja razširijo svoje znanje o gasilski opremi in tehniki, obenem pa spoznajo taktične in tehnične smernice za uspešno opravljanje gasilskih intervencij in vodenje gasilske skupine. Zaključek teoretičnega in praktičnega dela je potekal 21.2.2015 na območju PGD Podnanos, kjer so tečajniki opravljali teoretični preizkus znanja, nato pa še praktični del z gasilsko vajo na območju bivših vojaških objektov Barnice. Uspešno je tečaj zaključilo 26 kandidatov, vsakemu posebej čestitamo.

 POVELJNIK GZ VIPAVA

GČ I.st. Sebastjan Čuk, dipl.ing.teh.prom

 Utrinki iz zaključnega dela

2015-02-21 09.48.57 2015-02-21 10.08.15 2015-02-21 10.09.06 2015-02-21 10.09.20 2015-02-21 10.10.46  2015-02-21 10.13.29 2015-02-21 10.14.25 2015-02-21 10.19.51 2015-02-21 10.23.14 2015-02-21 10.25.46 2015-02-21 11.24.50 2015-02-21 11.30.59