Preventiva

Bodite ozaveščeni, kaj storiti, če ste v bližini požarov ali drugih naravnih ali umetnih nesreč…

Ob klicu na 112 sporočite:

 

Kaj moramo storiti v primeru požara?

Če opazite požar, nemudoma poskrbite za svojo varnost in varnost ljudi, ki so v bližini vas. Če je mogoče, požar sami pogasite. V primeru, da ga sami ne morete pogasiti hitro javite gasilski enoti, policiji ali centru za obveščanje.

Klicna številka: 112

Nasvet: pred začetkom gašenja požara se morate prepričati o ustreznosti gasilnega sredstva goreče snovi. Začetni požar vedno poskusimo pogasiti z gasilnim aparatom.

Morda veste, da ločimo različne razrede požarov, saj moramo z ustreznim gasilnim sredstvom pogasiti požar.

Prilagamo vam tabelo z ustreznostjo gašenja določenih gorljivih snovi:

  USTREZNO GASILNO SREDSTVO
POŽARNI RAZRED voda pena prah ogljikov dioksid

RAZRED A
požari trdih snovi

X X X  

RAZRED B
požari vnetljivih snovi

  X X  

RAZRED C
požari plinov

    X X

RAZRED D
požari kovin

    X (poseben)  

RAZRED F
požari maščob

X X