Gasilski dom

V novejšem obdobju, že v času novega gasilskega doma med letom 1988 in 1992, je bila izvedena tudi modernizacija opreme. Ponosni smo, da imamo od leta 1999 v garaži parkirana 4. gasilska vozila, ki so namenjena za gašenje požarov in prevoz moštva do kraja intervencije. Trudimo se, da z leti nabavljamo novo varnejšo in bolj primerno opremo za gasilce, saj mora biti oprema ustrezna in varna.

V novih prostorih gasilskega doma se lahko pohvalimo z velikostjo doma, saj imamo poleg 4. parkiranih vozil v garaži in opreme gasilcev, ki jo potrebujemo za intervencije, v zgornjem prostoru eno srednje veliko dvorano s kuhinjo in še eno veliko dvorano, kjer potekajo različna izobraževanja, slavja… Poleg tega skrbimo redno za prenovo in čistočo doma. Nekaj let nazaj smo prenovili tudi sanitarne prostore in kuhinjo.

Pri vseh omenjenih posodobitvah nikakor ne gre pozabiti na veliko pomoč lokalne skupnosti, sponzorjev in donatorjev ter seveda vseh, ki so kakorkoli pomagali.

Nova podoba gasilskega doma.

V jubilejnem letu 2012 je upravni odbor sprejel odločitev za pleskanje notranjih prostorov gasilskega doma in obnovo – barvanje – zunanje fasade. Dela so potekala spomladi v organizaciji in izvedbi članov društva.

Novo dvorišče

 V krajevni skupnosti Podnanos se je leto 2011 začelo z izgradnjo kanalizacijskih vodov za čistilno napravo. Dela potekajo postopoma po različnih zaselkih. Predlog projekta za kanalizacijo iz Hrašč in Podbrega je predvidel, da gre ena izmed cevi čez dvorišče gasilskega doma PGD Podnanos.Ob tej priliki je bilo potrebno dvorišče prekopati, položiti cev in priključek za kanalizacijo. Dvorišče jebilo v preteklosti večkrat prekopano, zato je bil asfalt precej »pokrpan«. Izvajalec je moral ob  polaganju cevi kanalizacije za čistilno napravo dvorišče vrniti v prvotno stanje. Z nekaj dobre volje in minimalnim vložkom pa se je društvo dogovorilo za novo asfaltno preplastitev celotnega dvorišča. Istočasno je bila obnovljena celotna infrastruktura vodovodnih in kanalizacijskih vodov za potrebe gasilskega doma, ki potekajo po dvorišču.


Renovacija sanitarnih prostorov

 Zaradi dotrajanosti smo bili leta 2011 primorani investirati v renovacijo sanitarnih prostorov v gasilskem domu. Zamenjane so bile vse vodovodne in kanalizacijske cevi, postavljena je bila nova sanitarna oprema. Delo je bilo izvedeno v režiji članov društva. Novi sanitarni prostori so že bili predani uporabi.

 Nove garderobne omarice

 Leta 2010 je društvo izpeljalo preureditev orodišča. Po kategorizaciji društva mora biti v stalni pripravljenosti 23 gasilcev operativcev, ki so primerno opremljeni. Stare garderobne omarice niso več ustrezale potrebam in so bile zamenjane z 32-imi novimi, ki so od prejšnjih večje.

 Nova dvižna vrata gasilskega doma

 V letih med 2008 in 2010 smo v društvu zamenjali stara dotrajana vrata garažnih prostorov. Menjava je potekala postopoma, tako kot so omogočala finančna sredstva. Danes so vsa tri vrata avtomatska in omogočajo hiter izvoz gasilskih vozil v primeru intervencije.

 Nova streha na gasilskem domu.

 Spomladi leta 2004 je padla odločitev, da je potrebno obnoviti streho gasilskega doma. Priprave so stekle in poleti, v mesecu avgustu, so se dela začela. Člani so priskočili na pomoč in s prostovoljnim delom so bila dela zaključena v dveh mesecih. Odziv članstva za pomoč pri delu bi lahko bil boljši. Kakorkoli, streha je nova in bo zagotovo zdržala še nekaj let.

 gdstreha

Gasilska drvarnica

 Na zahodni strani gasilskega doma se je v letu 2003 začela gradnja prizidka, v katerem smo uredili prostor za shranjevanje najrazličnejših stvari. Poimenovali smo ga drvarnica. Prostor je danes zaprt in dobro služi shranjevanju drv in gasilske opreme. Investicija je bila minimalna, velika zasluga za izvedbo gradbenih del gre članom, ki so s prostovoljnim delom pripomogli k uresničitvi ideje.