O društvu

Prostovoljno gasilsko društvo Podnanos ima že dolgo zgodovino, saj prvi podatki o ustanovitvi društva segajo že v leto 1892. V društvo je vključenih 200 članov iz vasi Podnanosa z okolico, Lozic in Podrage, saj društvo pokriva vse tri krajevne skupnosti s približno 1500 prebivalci ter velik del nanoške planote. Društvo spada v drugo kategorijo v  Občini Vipava. Naše društvo spada pod Vipavsko gasilsko zvezo.

Osnovni namen društva je zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah. Društvo svoje člane redno izobražuje in usposablja, le to omogoča varnost pri delu in uspešnost na intervencijah.

Velik poudarek je tudi na mladini v društvu, s katerimi se redno udeležujemo občinskih, regijskih in državnih tekmovanj, na katerih dosegamo odlične uspehe. Poleg tega zadnja leta mladinska sekcija organizira za mladino tudi letovanja, različne družabne igre in v času jeseni poteka tudi krožek za otroke do petega razreda.

Med aktivnostmi društva iz starejšega obdobja je potrebno omeniti pobratenje s PGD Izola in PGD Knežak. Podpis listine o pobratenju treh društev se je zgodil leta 1996 ob praznovanju 70-letnice delovanja PGD Izola. Sodelovanje je bilo zelo aktivno, predvsem pa vsem ostajajo v spominu letovanja članov PGD Podnanos v Izoli. Najprej je šlo za enodnevni obisk prijateljev, ki pa se je že naslednje leto spremenil v večdnevno taborjenje. Morja so bili veseli vsi, tako najmlajši kot tudi starejši člani. Letovanje v Izoli je bilo organizirano kar nekaj let zapored. Danes je sodelovanje s pobratenimi društvi rahlo zamrlo, želimo pa si, da se ponovno izboljša. Veseli pa smo, da se je mladinski odsek po tolikih letih ponovno odločil in organiziral letovanje za najmlajše prav tako v Izoli pri prijateljskem društvu.