Operativne vaje: reševanje iz ruševin

V nedeljo, 13.2.2022 zjutraj, je 13 operativnih članov PGD Podnanos na območju Barnice izvedlo vajo na temo reševanja iz ruševin. Ta je bila sestavljena iz štirih sklopov:

  • dvigovanje betonskega bloka z zračnimi blazinami,
  • dvigovanje betonskega bloka s hidravličnim orodjem Weber,
  • premikanje betonskega bloka z avtomobilskim vlečnim vitlom in škripčevjem ter
  • ojačitev in podpiranje objekta.

Namen vaje je bil obnoviti znanje glede ravnanja v primeru potresnih ter ostalih nesreč, pri katerih je potrebno preprečiti ali odstraniti ruševine. Hkrati je bila obnovljena še uporaba ustreznih orodij, za pripravnike, ki se v tem času izobražujejo za operativne gasilce, pa tudi odlična predpriprava na tečaj.

Tematika reševanja iz ruševin je na območjih, ki niso tako potresno aktivna, običajno prevečkrat zanemarjena. Čeprav si vsi želimo, da do takšnih neljubih dogodkov ne bi nikoli prišlo, je pripravljenost nanje zagotovo zelo dobrodošla.